Φύλλα και Φιλμ πλαστικά

Υλικά

1 Μαλακό Πολυαιθύλενιο (LD-PE)
2 Σκληρό Πολυαιθύλενιο «Χαρτοπλάστ»(HD-PE)
3 Πολυπροπυλένιο (PP)

Ατύπωτα ή Τυπωμένα

Σε ρολά ή κομμένα